SHARE

Stará hora

V Újezdci, na viniční trati Stará hora je náš nejmladší vinohrad o rozloze jeden a půl hektaru. Tato méně známá vinařská obec leží v kopcovité krajině Kyjovské pahorkatiny. Její jižní svahy byly dříve tradičně využívány pro pěstování vína. Svahovitý terén v 388 metrech je dobře krytý od severu a vytváří se tak specifické mikroklima.  Půda je těžká a jílovitá s podložím štěrku a písku.

Vinice byla zakoupena ve velmi žalostném stavu s většinovými výpadky keřů vinné révy. V roce 2018 byly zbytky staré vinice vyklučeny a nahrazeny novými keři. Příslibem pro příští generace je vybudování 25 metrů hluboké studny. Tu jsme postavili minulý rok, abychom si byli jisti, že jsme tuto vinici schopni udržitelným způsobem obhospodařovat i v budoucnu. První panenskou úrodu nedočkavě očekáváme v roce 2021.

Stará hora v Újezdci
VYSÁZENÉ ODRŮDY

Na vinici byly vysázeny odrůdy Chardonnay, Pálava, Rulandské modré a Rulandské šedé. Kromě těchto tradičních odrůd byly vysázeny i dvě PIWI odrůdy odolné proti houbovým chorobám získané mezidruhovým křížením (Donauriesling a Muscaris).

 

PÉČE O VINICI

Při péči o naše vinice jsou pro nás důležité i ekologické aspekty a zachování biodiverzity. Snažíme se zařadit prostředky biologické a biotechnické ochrany ošetřování vinné révy.

Na vinici byly vysázeny směsi na ozelenění meziřadí, což má zejména omezit degradaci a korozi půdy, zlepšit nabídku živin a rovněž podpořit biodiverzitu na vinici. Současně je ve vinici využíván i černý úhor k dostatečnému prokypření půdy.
Réva je pěstována na středním vedení s řezem na jeden tažeň s minimálním počtem oček s cílem nadmíru nezatěžovat keře a podpořit tak kvalitu hroznů.
Vice informací

Z této vinice